Vær med til at passe godt på miljøet
Reglerne er primært lavet for at sikre vores grundvand
Det er billigere at udtage prøverne inden problemerne viser sig
Det er ofte dyrere "ikke" at udtage jordprøver
Det er gratis at ringe til os og spørge om hjælp

Kontakt os på Tlf: 4086 6884 eller mail: info@gmiljo.dk

Jordprøver/Forklassificering

Jordprøver/Forklassificering
Jordprøver til forklassificering af jord, skal udtages efter anmeldebekendtgørelsen nr. 1479 bilag 1, det er derfor vigtigt, at den der udtager prøverne er kvalificeret til dette. Ved forklassificering beregnes den forventede jordmængde, der skal bortgraves i forbindelse med et projekt, herefter udtages et passende antal jordprøver til analyse.

Reglerne

Reglerne
Udover de administrative regler for jordflytning, er der regler for selve udtagelsen af jordprøverne, samt opbevaringen af jordprøverne efter udtagelsen. Jordprøver til forklassificering af jord, skal udtages efter anmeldebekendtgørelsen nr. 1479 bilag 1

Jordprøver

Jordprøver
Er du gået i gang med anlægsprojektet, og står med noget overskuds jord, så kan vi også udtaget prøverne af den opgravede jord, det gør ikke nogen forskel på prisen, eller på vores arbejde, “men jorden ligger som reglen i vejen”. Jordprøver til forklassificering af jord, skal udtages efter anmeldebekendtgørelsen nr. 1479 bilag 1